Vanjski mravi (Tapinoma Sessile)

Vanjski mravi (Tapinoma Sessile)

Izgled : tamno crveno-smeđi do crni i 2.75 dugački.
Ticala imaju 12 segmenata.
Prebivalište : gnijezdo se može naći na različitim mjestima: unutar zgrada, često unutar zidova ili ispod podova.
Najčešće invaziju imaju tijekom kišnih dana. Putuju u kolonama tražeći hranu danju i noću.
Hrana : zelene dinje, ako su u divljini, a slatku hranu u zgradama i zatvorenim prostorima.
Razmnožavanje : svaka ženka polaže jedno jaje na dan; ciklus od ličinke do odraslog insekta traje 24 dana; mravi radnici i ženke žive samo nekoliko godina.
Ostalo : ako se zdrobe ispuštaju vrlo neugodan miris. Kolonije su brojne i mogu biti otjerane invazijom Argentinskih mrava.
Objavio
Ispiši ovu stranicu
© 2009 - 2018. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na sanitarac.com internetskim stranicama, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od Administratora.