potporodica Culicinae
Culex pipiens

potporodica Culicinae

Potporodica Culicinea ima više rodova, a najčešći je rod Culex od kojeg je najpoznatija vrsta obični komarac (Culex pipiens). Nalazimo ga najčešće u naseljima. Ondje se najčešće i leže u svim vodama koje nisu pod higijensko sanitarnim nadzorom (gnojnice, cisterne, burad, kanalska okna i dr.) Tijekom godine ima od 7 do 8 generacija, a ženke prezimljuju u podrumima, stajama, stanovima i dr. S tom vrstom imamo najviše problema jer je vrlo agresivna i neugodna i za čovjeka i životinje koje napada i bode.
Objavio
Ispiši ovu stranicu
© 2009 - 2018. Sva prava pridržana. Strogo je zabranjeno kopiranje, raspačavanje, ponovno objavljivanje ili izmjena bilo kakvog materijala koji se nalazi na sanitarac.com internetskim stranicama, bez prethodnog pisanog odobrenja dobivenog od Administratora.